Milí priatelia,

Táto kniha je výsledkom našich dlhoročných skúseností, experimentovania a v neposlednom rade aj zužitkovaním blogovania (modernej alchymistky), spojeného s početnými otázkami Vás, čitateľov - mydlárov.

Snažili sme sa sprístupniť v nej všetky naše znalosti, a to každý autor z iného pohľadu. Ja, ako vedkyňa a neúnavná experimentátorka a Ivan ako človek v každodennom styku s prírodou.

Napísať túto knihu nebolo jednoduché, pretože sme nechceli, aby to bola len kniha receptov, s mechanickým popisom postupov, ktorá v každej kapitole len načne, ale nedokončí rozsiahlu tému a ktorá v praxi vytvára viac otázok ako dáva odpovedí. Naopak, chceli sme, aby zrozumiteľne vysvetlila princípy a tak vám po jej preštudovaní pomohla stať sa expertmi, schopnými efektívne vytvárať vlastné recepty, vymieňať zložky v existujúcich receptoch, či riešiť prípadné problémy, ktoré nastanú. Prešli sme si týmto sami, a tak dúfame, že je v tejto knižke zaradené všetko podstatné a že v nej nájdete potešenie a inšpiráciu.

Evik a Ivan

Čo v knihe nájdete

pozrite sa do obsahu knihy TU.